cover

suat şimşek

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Meralarda İmar Barışı
18 May, 2024

Meralarda İmar Barışı

Mera Kanunu’na tabi yerlerde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. Gerek Kanun ve gerekse…

Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Barışı
18 May, 2024

Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Barışı

Kıyılarda ve sahil şeritlerinde yapılmış olan yapıların imar barışından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda mevzuatta açık bir…

Orman, Mera Gibi Alanlarda Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı Uygulanır mı?
18 May, 2024

Orman, Mera Gibi Alanlarda Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı Uygulanır mı?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesinin 2. fıkrasında, bu Kanun…

1062 sayılı Kanun Gereğince El Konulan Parsellerden Ecrimisil Alınabilir mi?
15 May, 2024

1062 sayılı Kanun Gereğince El Konulan Parsellerden Ecrimisil Alınabilir mi?

28/5/1927 tarih ve 1062 sayılı, Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine…

Kayyımlıkla Yönetilen Taşınmazlardan Ecrimisil Alınır mı?
15 May, 2024

Kayyımlıkla Yönetilen Taşınmazlardan Ecrimisil Alınır mı?

3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun hükümlerine göre vesayet makamınca 4721 sayılı…

2/B Alanlarının Satışında Hak Sahipliği
4 May, 2024

2/B Alanlarının Satışında Hak Sahipliği

2/B alanlarının satışı ile ilgili olarak hazırladığımız geniş kapsamlı bir rehber için şu yazımıza bakabilirsiniz: 2/B…

2/B Arazisi Devredilebilir Mi?
4 May, 2024

2/B Arazisi Devredilebilir Mi?

2/B alanlarının satışı ile ilgili olarak hazırladığımız geniş kapsamlı bir rehber için şu yazımıza bakabilirsiniz: 2/B…

Mera Tahsisi Nedir? Mera Tahsis Kararına Nasıl Dava Açılır?
2 May, 2024

Mera Tahsisi Nedir? Mera Tahsis Kararına Nasıl Dava Açılır?

Mera Tahsisi Nedir? Merak Kanunu’nun 3. maddesine tahsis; Çayır, mera, yaylak ve kışlakların kullanımlarının verimlilik…

2021/5 sayılı Rekreatif Amaçlı İskeleler Genelgesi
1 May, 2024

2021/5 sayılı Rekreatif Amaçlı İskeleler Genelgesi

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Sayı: 69607736-010.06.02- 724322 Konu: Rekreatif Amaçlı İskeleler GENELGE…

Parselasyonda Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Hisselendirme
30 Nis, 2024

Parselasyonda Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Hisselendirme

3194 sayılı Kanun’un 18. maddesi belediyelere, parsel dağıtımında geniş bir hareket alanı vermektedir. Madde metnine…

28 Eki, 2022

Hisseli Parselde Akrabaya Satışta Ön Alım Hakkı Kullanılabilir mi?

Ön alım hakkı konusunda şu yazımıza bakınız: Önalım Hakkı Nedir? Şufa Hakkı Nedir? Ayrıca şu yazımız da…