İmar Hukuku Makaleleri

22/11/2021 18231

Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2022

Arsaya Konteyner Koymak Ruhsata Tabi Mi? Tarlaya konteyner koymanın veya bahçeye konteyner koymanın ruhsata tabi…

18/11/2021 8572

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Nedir?

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Nedir? Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, konut dışı kentsel çalışma…

17/11/2021 11840

Kaçak Yapı Nedir? Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir?

Kaçak Yapı Nedir? Kaçak yapıyı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesindeki ifadelerden yola çıkarak tanımlamak…

26/10/2021 6858

Rekreasyon Alanı Nedir? Rekreasyon Alanlarında Neler Yapılabilir?

1) Rekreasyon Alanı Nedir? Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları; kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı…

16/09/2021 2966

Daha Önceden Terki Olan Parsellerden DOP Kesintisi Yapılabilir mi?

Daha Önceden Terki Olan Parsellerden DOP Kesintisi  Bazı durumlarda, daha önceden belli bir kısmı kamuya…

15/09/2021 4399

3194/18. Maddeye Göre İmar Düzenlemesine Alınmıştır Belirtmesi Nedir?

Arazi ve Arsa Düzenlemesi (İmar Düzenlemesi) Nedir? Arazi ve arsa düzenlemesi, bir alana ilişkin imar…

31/08/2021 4269

İmar Para Cezaları Rehberi – 2022

İmar para cezalarıyla ilgili uygulayıcılara (belediye personeli, hakimler, avukatlar vb.) faydalı olacağını düşünerek geniş bir…

31/08/2021 4487

İnşaat Ruhsatı Rehberi: İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır? İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır?

İnşaat Ruhsatı Nedir? Yapı Ruhsatı Nedir? Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapı ruhsatı; bir parselde,…

10/06/2021 4430

Halihazır Harita Nedir? Halihazır Harita Nasıl Hazırlanır?

Halihazır Harita Ne Demek? Halihazır harita; bir yerin mevcut durumunu yani gözle görülebilen dere, tepe,…

08/06/2021 3989

Belediye Sınırı Nedir? Mücavir Alan Nedir? Belediye Sınırı ve Mücavir Alan Sınırı Nasıl Belirlenir?

3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde genel olarak plan…

03/06/2021 5793

Mevzi İmar Planı Nedir? Mevzi İmar Planı Nasıl Yapılır?

Mevzi İmar Planı Ne Demek? Mevzi imar planı, mevcut imar planı sınırları dışında olup bu…

02/06/2021 4334

Koruma Amaçlı İmar Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Onaylanır?

Koruma Amaçlı İmar Planı Nedir? 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan…

02/06/2021 5293

Nazım İmar Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Onaylanır?

Nazım İmar Planı Ne Demek? 1/5000 İmar Planı Nedir? 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesindeki…

28/05/2021 3569

İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarına Nasıl Dava Açılır?

İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarına Dava Arazi ve arsa düzenlemesi, belediyelerce ve il özel idarelerince…

28/05/2021 4303

İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarına Dava Açma Süresi

18. Madde Uygulamalarına Dava Açma Süresi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesinde arazi ve arsa…

09/05/2021 9015

3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır Belirtmesi Ne Demek?

3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Nedir? 3194 Sayılı İmar Kanunu 32. Maddesi Nedir? 3194 sayılı…

01/05/2021 17441

Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2022

Köyde Ruhsatsız Yapı Yapılabilir mi? İmar Kanunu’nun 27. maddesi, belirli şartların varlığı halinde köylerde ruhsat…

24/04/2021 4545

6785 Sayılı İmar Kanunu 11. Madde Şerhi Nedir?

6785 Sayılı İmar Kanunu 6785 Sayılı İmar Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunundan önce yürürlükte bulunan…

15/02/2021 8333

2022 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrasına göre, bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına…

29/11/2020 4022

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir? İskan İzni Nedir? İskan İzni Nasıl Alınır?

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan İzni) Nedir? 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren yapılar için…

28/11/2020 11072

Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?  3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin…

28/11/2020 9365

Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Köylerde Ruhsatsız Yapı Nasıl Yapılır? 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre; belediye ve mücavir…