Köylerde Kaçak Yapı Cezası

Makalemizi paylaşır mısınız?

Köyde Ruhsatsız Yapı Yapılabilir mi?

İmar Kanunu’nun 27. maddesi, belirli şartların varlığı halinde köylerde ruhsat alınmadan  yapı yapılabileceğini (yani köylerde ruhsatsız olarak yapı yapılabileceğini) düzenlemektedir. Fakat bu şekilde ruhsat alınmadan yapı yapmanın belirli şartları vardır. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları. Bu şartlara uyulmaması, kaçak yapıya ceza uygulanmasını gerektirir.

Ayrıca 6360 sayılı Kanun nedeniyle büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5.000’in altında kalan yerlerde bazı koşulların varlığı halinde ruhsat alınmadan (ruhsatsız) yapı yapılabilmektedir. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Köylerde Kaçak Yapı

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrasına göre, bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinde imar para cezaları 4 ayrı fıkrada düzenlenmiştir. 42. maddesinin 2. fıkrasında ruhsat alınmaksızın yapı yapmak ve ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapmak; 5. fıkrasında, Kanun’un 27 nci maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi, Fiillerine uygulanacak imar para cezaları belirlenmiştir.

Köylerde, ruhsatsız yapı yapılması durumunda uygulanacak cezalarla ile ilgili İmar Kanunu’nda iki farklı ceza öngörülmüştür.

Köyde İzinsiz Ev Yapmanın Cezası

İlk olarak 42. maddenin 5. fıkrasına göre, Kanun’un 27. maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine bin Türk Lirası (2021 yılı için 1.091,00 TL) idari para cezası verilir. Bu eylemler, 42. maddenin 5. fıkrasına göre cezalandırılır.

Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, bin Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı uygulanır.

İmar Davaları Rehberi Kitabı

Fakat, bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, bin Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı uygulanır. Yani 42. maddenin 5. fıkrasına göre cezalandırılacak fiiller dışında kalanlar, 42. maddenin 2. fıkrasına göre cezalandırılır.

Köyde Ruhsatsız Yapı Cezası, Köyde Kaçak Yapı Cezası

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre, Kanun’un 27. maddesi kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan (şu yazıdaki yapılar: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları) aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapı yapılması durumunda imar para cezası uygulanır.

Buradaki fiil köylerde, 27. maddede belirtilen koşullar (yapılacak yapının yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması ve yapının konut ve hayvancılık amaçlı olarak veya köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmış olması) sağlanmadan yapı yapılmasıdır. Projeleri fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan yapı yapılması durumunda izinsiz ev yapma kapsamında ceza verilmesi gerekir.

Köylerde Kaçak Yapı Ceza Miktarı

Köylerde 27. maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapı yapılması durumunda, aykırılığın büyüklüğüne göre, bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezası uygulanmasını gerektirir.

İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasında, imar para cezalarının hesaplanması açısından ikili bir sistem belirlenmiştir. Öncelikle aykırılığa konu alan, bu alanlar için belirlenen ve güncellenen ceza miktarı ile çarpılacak, gerekiyorsa bu alanlar için 42. maddenin 2. fıkrasının (c) bendindeki aykırılıklar uygulanacak; sonrasında idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca uygulanarak toplam ceza miktarı belirlenecektir. Cezanın nasıl hesaplanması gerektiği konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: 2021 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.