Gayrimenkul Makaleleri

03/10/2022 0

Meralar İmara Nasıl Açılır?

Mera Nasıl Hazine Adına Tescil Edilir? Meraların imar planları kapsamına alınması konusunda Mera Kanunu bir…

02/10/2022 0

Cephe Hatları Nedeniyle Müstakil İnşaata Elverişli Olmayan Parsellerin Kamulaştırılması

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 12. maddesine göre "İmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz.…

02/10/2022 0

3402 Sayılı Kanun’un 22/A Uygulaması Nedir?

Tapuda 3402 22/A Uygulaması Ne Demek? Tapuda 3402/22-A Uygulaması Ne Demek? 3402 sayılı Kanun'un 22/a…

28/09/2022 0

Aile Konutu Şerhi – 2022

Aile Konutu Nedir? Ailenin korunması, birliğin devamı için aile konutu oldukça önemli bir müessesedir. Medeni…

25/09/2022 0

Devren İlanlar Kobi Vadisi’nde

Devren İşyeri Almak Bir yatırımcı olarak veya genç yaşta bir girişimci olarak birçok insan yeni…

23/09/2022 0

Hazine Arazileri Lüks Çadır Yatırımlarına Kiralanacak

Lüks Çadır Yönetmeliği Yayımlandı 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lüks…

20/09/2022 1

Parselasyon İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları Nasıl Yapılır

Davanın esası açısından incelemenin ikinci yönü, parselasyon işleminin mevzuatta öngörülen şekil unsurlarına uygun yapılıp yapılmadığıdır.…

10/09/2022 0

Tebliğ Yayımlandı: Hazine Taşınmazları Yenilenebilir Enerji İçin Kiralanacak

10 Eylül 2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 412 sıra sayılı Milli Emlak…

06/09/2022 0

Milli Emlak 8 İlde Çok Sayıda Taşınmaz Satıyor

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık…

05/09/2022 0

Ankara Milli Emlak Satılık Arazi ve Arsalar

ÇUBUKTA MİLLİ EMLAKTAN SATILIK ARAZİ VE ARSALAR Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri;…

12/08/2022 428

Ahşap İskele Nedir? Ahşap İskele İzni Nasıl Alınır?

Ahşap İskele Nedir? Rekreatif Amaçlı İskele Ne Demek? Ahşap iskele ile rekreatif amaçlı iskele tanımı…

11/08/2022 400

2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesine Göre Tahliye Nasıl Yapılır?

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun kapsamında genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare…

05/08/2022 265

Yabancı Ticaret Şirketlerinin Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi

Yabancı gerçek kişiler ancak özel kanun hükümleri izin verdiği takdirde taşınmaz edinebilmektedir. 2644 sayılı Kanun’un…

30/07/2022 421

Arkeolojik Sit Nedir? Arkeolojik Sit Yapılaşma Koşulları Nelerdir?

Arkeolojik Sit Nedir?  Arkeolojik sit alanları, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında,…

30/07/2022 538

Doğal Sit Alanı Nedir? Doğal Sit Alanı Yapılaşma Koşulları Nelerdir?

Doğal (tabii) sit alanları; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları…

29/07/2022 333

Düzenleme Ortaklık Payından Oluşan Alanların Tescili

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin, 7181 sayılı Kanunla değişik son haline göre düzenleme ortaklık…

26/07/2022 359

Mukabele-i Bilmisil İşlemleri ve Mevzuatı

Mukabele-i Bilmisil Nedir? Klasik İslâm hukuk literatüründe önemli bir kavram olan mukabele bi’l-misl, “aynı şekilde,…

26/07/2022 295

Milli Emlak Trampa İşlemleri

Milli Emlak Trampa Nedir? İdarenin mal edinme yollarından birisi de trampadır. Trampa, belli bir malın…

26/07/2022 217

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi

Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 yılında Cenevre’de yapılan toplantısında; yabancı, bir devlet ülkesinde bulunan ve o…

26/07/2022 184

Korunan Alanlar Nedir? Korunan Alanlar Nasıl Yönetilir?

Korunan Alan Nedir? Korunan alanlar, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve…

26/07/2022 116

İmar Mevzuatı Nedir?

Kategori Adı Anayasalar 1982 Anayasası Kanunlar 1580 sayılı Belediye Kanunu Kanunlar 2290 sayılı Belediye Yapı…

21/07/2022 851

Milli Emlak Devirli Ne Demek? Milli Emlak Devirli Arsa Alınır Mı?

İnternet üzerinde yer alan bazı gayrimenkul satış ilanlarında “Milli Emlak Devirli” “Milli Emlaktan Devirli” gibi…