Kitaplarım

MİLLİ EMLAK

İncelemek için tıklayınız:

 

 

 

 

 

 

 


Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle

İMAR DAVALARI REHBERİ

Suat Şimşek, İlhami Hazar
Temmuz 2020 / 3. Baskı / 1184 Syf. / Ciltli

İncelemek için tıklayınız.

 

 

 


İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ)

İTİRAZ ve DAVA YOLLARI

Suat Şimşek,

Seçkin Yayıncılık, Nisan 2019 / 2. Baskı / 504 Syf. 

Milli Emlak Kitabı

 İncelemek için tıklayınız.

 


HAZİNE TAŞINMAZLARINDA YATIRIM FIRSATLARI

 

Suat Şimşek

 

Temmuz 2012 / 1. Baskı / 367 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL

 

İncelemek için tıklayınız.

 


TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

 

Suat Şimşek
Haziran 2016 / 4. Baskı / 406 Syf.
Fiyatı: 53.50 TL

 

İncelemek için tıklayınız.

 

 


İMAR HUKUKU

2010 yılında Milli Emlak Kontrolörleri Derneği tarafından yayımlanmıştır. İmar hukuku ile ilgili tüm konuları tek kitap altında ve yargı içtihatlarıyla destekleyerek açıklamaktadır. Kitaptaki konu başlıkları şunlardır:

Plan Türleri ve Planlama Yetkisi, Plan Hazırlama Süreci

İmar Programları ve Kamulaştırma

Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas

Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Yapı, İnşaat Ruhsatı v Kullanma İzni

İmar Para Cezaları, İmar Harçları


TÜRK HUKUKUNDA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE MÜLKİYET HAKKI

2011 yılında Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Yaklaşık üç buçuk yıllık bir emek sonucu hazırlanan bu çalışmanın başlangıçtaki amacı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin başta Milli Em-lak Genel Müdürlüğü olmak üzere Maliye Bakanlığını ilgilendiren önemli konulara (vergiler, kamulaştırma, kıyılar, devletleştirme gibi) yaklaşımını ortaya koymaktı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yaklaşımının sağlıklı şekilde ortaya konabilmesi için yürürlükteki Türk hukukunun da açıklanması gerekti. Bundan dolayı çalışma, Cumhuriyet anayasalarında mülkiyet hakkını da içine alacak şekilde genişledi. Fakat iş bu noktayla da sınırlı kalmadı. Türk hukukunda mülkiyet hakkıyla ilgili pek çok sorunun, tarihsel bir arka planı söz konusudur. Bir başka ifadeyle bu sorunların pek çoğu, İslam ve Osmanlı hukukunun etkilerini taşımaktadır. Bundan dolayı çalışma İslam ve Osmanlı hukukunun da kapsam dahilinde alınması sonucu oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bu genişliğin doğal bir sonucu olarak, çalışma belirli bir detay seviyesinde tutulmuştur.

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde İslam ve Osmanlı hukukunda mülkiyet hakkı ve toprak mülkiyeti rejimi, ikinci bölümde Cumhuriyet anayasalarında mülkiyet hakkı, üçüncü bölümde Cumhuriyet anayasalarının mülkiyet hakkıyla ilgili önemli konulara bakışı, dördündü bölümde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No’lu Protokol kapsamında mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması, son bölümde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin başta Milli Emlak Genel Müdürlüğü olmak üzere Maliye Bakanlığını ilgilendiren önemli konulara yaklaşımı incelenmiştir.

Makalemizi paylaşır mısınız?