1. Anasayfa
  2. İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMALARI İTİRAZ ve DAVA YOLLARI

İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMALARI İTİRAZ ve DAVA YOLLARI


imar kanunu 18. madde

İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ) İTİRAZ ve DAVA YOLLARI

Suat Şimşek, Seçkin Yayıncılık, Nisan 2019 / 4. Baskı / 504 Syf. 

Bu kitapta parselasyon işlemlerini, hukuki boyutuyla irdelemeye gayret ettim. Buradaki temel amacım bu konu ile ilgilenen hukukçulara (avukatlar, hakimler vb.) ve uygulayıcılara, konuyu bir bütün halinde sunabilmektir.

Bu kapsamda ilk olarak arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri, idari işlemin unsurları (yetki, şekil, sebep, konu ve amaç) açısından incelenmiştir. Özellikle şekil, sebep, konu ve amaç yönünden çok detaylı incelemeler yapılmıştır.

Daha sonra ise arazi ve arsa düzenlemesine karşı itiraz ve dava konusu irdelenmiştir. Çalışmamızda parselasyon işlemine açılacak davalar, idari yargıdaki dava usulüne göre sırasıyla ve detaylıca incelenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak iptal davasının ön koşulları (görev ve yetki, dava açma süresi, ehliyet, husumet vb), sonrasında davanın esasının görüşülmesi ve karara bağlanması, bunu müteakiben iptal kararının sonuçları irdelenmiştir. Sonrasında ise iptal kararının gereklerinin idare tarafından yerine getirilmemesi durumunda yapılabilecek işlemler ve açılabilecek davalar, bu konudaki yargı içtihatları dikkate alınarak izah edilmiştir.

Çalışma, her konuyu detaylı olarak ele alma, analiz etme ve tartışma amacı taşıdığı için bazı konular birden fazla yerde değerlendirilmiştir. Her ne kadar bir miktar tekrara düşmesi endişesi yaşasam da her konuyu detaylıca ele alma isteğim, bazı konuların birden fazla yerde değerlendirilmesine ve yer almasına neden olmuştur.

Bunun yanında arazi ve arsa düzenlemesindeki dağıtım kuralları (aynı yerden parsel verilmesi, hisseli parsel verilmemesi, vb.) ile düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeler, idari işlemlerin yetki, şekil, konu gibi unsurlarından hiçbirine tam olarak uymamaktadırlar. Bu nedenle dağıtım ilkeleri ve düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeler ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir.

İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ) kitabının içindekiler sayfası için tıklayınız.

Satın Almak İçin

Kitabı satın almak için, kitap ücreti olan 200 TL’yi aşağıda gerekli bilgileri verilen hesaba yolladıktan sonra suatsimsek@yahoo.com adresine, kitabın yollanacağı adres ile iletişim bilgilerini içeren bir e-mail atınız.

Hesap Sahibi: Suat ŞİMŞEK, Hesap No : 01103064, IBAN : TR07 0001 2001 6670 0001 1030 64, Şube : 1667 / ÇEVRE VE ŞHR. BAK. UYDU ŞB/ANK

Kitabı kredi kartı ile satın almak için aşağıdaki linke tıklayarak Online Alışveriş Platformu Shopier’de kitabın sayfasına gidiniz. Adres bilgilerinizi ve sonrasında kart bilgilerinizi doldurarak sipariş verebilirsiniz. 

Kitabımızın Seçkin Yayıncılık Sayfası için tıklayınız.