1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2021

Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2021


Tarlaya Konteyner Koymak Ruhsata Tabi Mi?

Tarlaya konteyner koymanın veya bahçeye konteyner koymanın ruhsata tabi olup olmadığı konusunu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan yapı tanımı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesine göre; yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.

Konteyner konusunun ruhsata tabi olup olmamasını, konteynerın araziye sabitlenip sabitlenmediğine göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sabit Konteyner Ruhsata Tabi Mi?

Eğer konteyner, araziye sabitlenmişse ruhsata tabi olması gerektiği açıktır. Yani konteyner, temel betonu üzerinde sabitlenmişse yapı tanımına dahil olacağı için ruhsat alınması gerekmektedir.

Ancak imar mevzuatı gereği, bazı alanlarda yapılacak inşaatlar, ruhsata tabi değildir. Ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hakkında şu yazılarımıza bakınız:

Ruhsat Alınması Gerekmeyen İnşaatlar Nelerdir? Ruhsat Gerektirmeyen Yapılar Nelerdir?

Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Ruhsat Alınması Gerektirmeyen Basit Tamirat ve Tadilat Nedir?

Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Baz İstasyonları İnşaat Ruhsatına Tabi mi?

Eğer konteyner konulan parsel, bu alanlarda kalıyor ise ve bu yazılarımızda belirtilen şartlar taşınıyor ise ruhsat alınması gerekmeyecektir.

Taşınabilir Konteyner Ruhsata Tabi Mi? Tarlaya Tekerlekli Konteyner Koymak Ruhsata Tabi Mi?

Bahçeye, tarlaya ya da başka bir alan tekerlekli konteyner koymanın ruhsata tabi olmadığını düşünüyorum. Zira bu durumda ortada sabit bir yapı değil, hareketli, istenildiği zaman kaldırılabilen bir araç bulunmaktadır.

Çünkü bu konteyner, arsanın zeminine sabitlenmediği sürece nitelik olarak herhangi bir araçtan farklı değildir.

Ancak tekerlekli konteyner, araç statüsünde olacağı için bu konteyner için elektrik veya su aboneliği yapılması da mümkün değildir.

Konteyner Ruhsatı Nasıl Alınır? Arsaya Konteyner Koymak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ruhsata tabi konteyner için ruhsat nasıl alınır konusunu yazımızın bu kısmında açıklayacağız. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapı ruhsatı; bir parselde, Yönetmeliğin ekinde (Ek-10’da) yer alan forma uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini ifade eder. İmar Kanununun 21. maddesine göre; bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için (26. maddede belirtilen istisna dışında) belediye veya il özel idarelerinden yapı ruhsatı alınması mecburidir.

Ruhsatın nasıl alınacağı konusunda şu yazımıza bakınız: İnşaat Ruhsatı Rehberi: İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır? İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır?

Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2021

Ruhsata tabi konteyner inşaatını, izinsiz olarak yapılması 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre para cezası uygulanmasını gerektirir. Yapılan inşaat köyde yer alıyor ise uygulanacak para cezası konusunda şu yazımıza bakınız: Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2021

Diğer alanlarda uygulanacak para cezaları konusunda şu yazımıza bakınız: 2021 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

Konteyner-Ruhsata-Tabi-mi
Konteyner Ruhsata Tabi mi?
Yorum Yap

Yorum Yap