1. Anasayfa
  2. Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası


Tanımlar

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

Site: www.gayrimenkulmevzuati.com domain adına sahip internet sitesi.

Ziyaretçi: Siteyi kullanan tüm kullanıcı ve müşterilerin genel tanımıdır.

Kullanım Koşulları: Burada düzenlenen ve zaman zaman uğrayabileceği değişikliklerle birlikte Web Sitesi’nin tabi olduğu kullanım koşulları ile Gizlilik Politikası’na ilişkin düzenlemelerdir.

Gizlilik Politikası: Kullanım Koşulları altında düzenlenen, gizliliğe ilişkin düzenlemelerdir.

1. Gizlilik

Girmiş olduğunuz web sitesi, Suat ŞİMŞEK tarafından işletilmektedir. Suat ŞİMŞEK Gizlilik Politikası size ait verilerin Suat ŞİMŞEK tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Suat ŞİMŞEK, internet sayfası, mobil uygulamaları veya diğer elektronik iletişim ve satış kanalları aracılığıyla Suat ŞİMŞEK’e kişisel verilerini ileten ziyaretçilerinin kişisel gizliliğini korumayı ve bu verileri Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacağını taahhüt etmektedir.

Web sitemiz, siteyi ziyaret eden kullanıcıların ip adresleri, internet tarayıcı tipi, erişim zamanları gibi log bilgilerini toplamakta ve (ziyaretçi sayısını tespit eden) web işaretçileri ve çerezler (cookies) kullanmaktadır.

Suat ŞİMŞEK, ziyaretçileri tarafından sitemize sunulan kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da burada belirtilen haller dışında başka şekilde kullandırmaz. Site, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan Suat ŞİMŞEK sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili Suat ŞİMŞEK personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Suat ŞİMŞEK, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler Suat ŞİMŞEK tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. İşbu internet sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarını her kullanışınızda Suat ŞİMŞEK’ın Gizlilik Politikasını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitesini veya mobil uygulamalarını kullanmakla Suat ŞİMŞEK’ın Gizlilik Politikasını değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Siteye erişerek ve kullanarak Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer site koşullarını onaylamıyorsanız, siteyi kullanmamanız gerekir. Siteye eriştiğiniz ve girdiğiniz anda, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

Ayrıca, Suat ŞİMŞEK internet sitesini, mobil uygulamalarını ve diğer iletişim kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Suat ŞİMŞEK tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Suat ŞİMŞEK’a izin vermiş olmaktasınız.

2. Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler:

Sitemiz ziyaret edildiğinde, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı aşağıda belirtilmiştir.

Sitemizi ve sistemimizi yönetmek, korumak ve geliştirmek; Site ziyaretçilerimizin tercihlerini daha iyi anlamak; Sunucu sorunlarını teşhis etmek; Site kullanımına ilişkin toplanan istatistikleri derlemek; Sitemize ilişkin deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak;

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması:

Suat ŞİMŞEK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve bu kapsamda, kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Suat ŞİMŞEK veya Suat ŞİMŞEK adına işlem yapan veri sorumlusu tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenebilmektedir.

Suat ŞİMŞEK, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında adınız, soyadınız, mesleğiniz, adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz, faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileriniz, ürün sipariş bilgileriniz, kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgileriniz, ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz, internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer iletişim kanallarını kullanımınıza ait bilgileriniz, ürün veya hizmetlere ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz gibi ileteceğiniz Kişisel Veriler, yalnızca toplanıldığı özel amaç doğrultusunda kullanılacaktır.

Suat ŞİMŞEK ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerin korunması amacıyla, gerekli idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

3.a. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Söz konusu Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanacak ve işlenecektir:

İlginizi çekebileceğini düşünülen ürünler ve/veya hizmetler ile ilgili size bilgi ve/veya teklif göndermek,

Veri analizi, güvenlik, test, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,

Söz konusu bilgiler, Suat ŞİMŞEK Grup çatısı altında diğer şirketlerle, iş ortaklarıyla, çalışanlara, hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik önlemlere karşın, herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda Suat ŞİMŞEK olarak durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.

3.b. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimizde toplanan kişisel veriler gizlilik sözleşmeleri eşliğinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarılabilmektedir:

Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.c. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman Suat ŞİMŞEK’e başvurarak:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

3.d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda, tamamen ya da kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, dijital, elektronik ya da yazılı yöntemlerle ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının, (c), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamında toplanmaktadır.

4. Çerezler (Cookies):

Cookiler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde site, bilgisayarınıza “cookie” gönderir Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. Suat ŞİMŞEK, “cookie”leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

5. Data Güvenliği:

Sitemizde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen Suat ŞİMŞEK, kişisel bilgilerin Suat ŞİMŞEK sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve Suat ŞİMŞEK’ın on-line servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

6. Çocukların güvenliği:

Suat ŞİMŞEK, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.

7. Bağlantılar:

Bu site, içeriği Suat ŞİMŞEK tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu Kullanım Koşullarında belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Suat ŞİMŞEK sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Suat ŞİMŞEK sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Suat ŞİMŞEK’ın izni olsun ya da olmasın Suat ŞİMŞEK sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Suat ŞİMŞEK’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, Suat ŞİMŞEK sisteminin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacağından bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.