1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Nedir?


Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, konut dışı kentsel çalışma alanı; çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların, toptan ticaret pazarlama ve depolama alanlarının, konaklama tesislerinin, lokantaların, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salonunun yapılabileceği kentsel çalışma alanlarını ifade eder.

Buna karşılık Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği konut dışı kentsel çalışma alanlarını “içerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlar” olarak tanımlamaktadır.

Bu iki tanım arasındaki farkın, konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılabilecek yapılar yönünden olduğu izah gerektirmeyecek kadar açıktır.

Kentsel Servis Alanı Nedir?

Konut dışı kentsel çalışma alanları genellikle kentsel servis alanları ile karıştırılmaktadır. Kentsel servis alanı; belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, toplu işyerleri ve küçük sanayi sitesi alanlarının yer aldığı kentsel ölçekte çalışma alanlarıdır. Yani bu alanlar, konut dışı kentsel çalışma alanlarını da kapsar.

Kentsel Servis Alanına Konut Yapılır mı?

Yukarıda yer alan tanım gereği kentsel servis alanlarında sadece “belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, toplu işyerleri ve küçük sanayi sitesi alanları” yapılabildiği için kentsel servis alanlarında konut yapılması mümkün değildir.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında Neler Yapılabilir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, imar planı kapsamında kalan konut dışı kentsel çalışma alanlarında; a) patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar, b) çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler, c) toptan ticaret pazarlama ve depolama alanları, ç) düğün salonları, d) halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri, e) konaklama tesisleri, f) lokantalar yapılabilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Metropoliten Alan Planları Nedir? Metropoliten Alan Planlarını Kim Yapar?

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ise konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılabilecek yapıları; a) patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar, b) dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler, c) motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, d) resmi ve sosyal tesisler olarak saymıştır.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında Akaryakıt İstasyonu Yapılabilir mi?

Konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılabilecek yapılar konusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde sayılan iki grupta sayılanlar arasındaki en önemli farklılığın, “motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları” olduğu görülmektedir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği bu alanlarda akaryakıt satış ve bakım istasyonları yapılabileceğini öngörmektedir. Aynı Yönetmeliğe göre, konut dışı kentsel çalışma alanlarındaki uygulamaların plan kararıyla yapılması zorunludur.

Bir alanda imar planı yapıldığında ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği uygulanacaktır. Çünkü bu Yönetmeliğin 2. maddesine göre bu Yönetmelik uygulama imar planı bulunan alanları kapsar. Yani uygulama imar planı bulunan alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği uygulanacaktır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ise akaryakıt satış ve bakım istasyonlarını, konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılabilecek yapılar arasında saymamıştır.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Gösterimi (Lejantı)

Konut dışı kentsel çalışma alanları imar planlarında aşağıdaki gibi gösterilir.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Gösterimi (Lejantı)
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Gösterimi (Lejantı)

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında İfraz Şartları Nelerdir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, imar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur. Bu tespit sırasında ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartlar ihlâl edilemez.

Bu tespit sırasında; konut dışı kentsel çalışma alanlarında parsel genişlikleri 40.00 metreden az olamaz. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, parsel derinlikleri 40.00 metreden az olamaz. Ayrıca konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında parsel alanları, 2000 m2’den az olamaz.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Nedir?
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Nedir?