Kentsel Dönüşüm Alanları Nasıl Belirlenir?

5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi, kentsel dönüşüm uygulamalarını düzenlemektedir.

Kentsel dönüşümün aşamaları, dönüşüm yapılacak alanda kamunun mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan alan bulunup bulunmadığına göre değişmektedir. Kanun, kamunun mülkiyetinde bulunan alanların 73. madde kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesini özel bir usule tabi kılmıştır.

Belediye Meclisi Kararı

Eğer kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek alan içerisinde kamunun mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan alanlar söz konusu değil ise kentsel dönüşüm alanının belirlenebilmesi için belediye meclisi kararı alınması yeterlidir.

Her ne kadar 73. madde kentsel dönüşüm ve gelişim alanını; “konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla ilgili belediyenin talebi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı” olarak tarif etmiş ise de bu tanım ve uygulama daha ziyade içerisinde kamunun mülkiyetinde ya da kullanımında alanlar bulunan yerlerin dönüşüme tabi tutulması açısından geçerlidir. Bunun dışındaki alanlarda belediye meclisinin kararı yeterlidir.

Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı

Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm için büyükşehir belediye meclisinin kararı gerekir. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe ve ilk kademe belediyelerince yapılacak dönüşüm uygulamaları için ilk önce büyükşehir belediyesi meclisinin, sonrasında ise ilçe belediye meclisinin bu konuda karar alması şarttır.

Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Bulunan Yerler İçin Cumhurbaşkanı Kararı

5393 sayılı Kanun’un 73. maddesinin 1. fıkrasına göre, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı nca bu yönde karar alınması şarttır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Kamunun Mülkiyetinde Bulunan Alanların Kentsel Dönüşüm Alanı İlanı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.