1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genelgesi

2022/11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7394 sayılı Kanun-Satış Bedellerine İndirim Uygulanması)


T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 97208366-010.99- 3545854     26/04/2022, Konu: Satış Bedellerine İndirim Uygulanması

GENELGE (2022/11)

Bilindiği üzere, 8/4/2022 tarihli ve 7934 sayılı Kanun ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

– 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına; “(b), (c) ve (g) bentleri kapsamında rayiç bedel üzerinden yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

– 5 inci maddesine ise; “4 üncü madde kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılanı satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

hükümleri eklenmiştir.

Buna göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentlerine göre yapılacak satışlarda;

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden önce ihalesi yapılanlar / satışı uygun görülenler;

– 15 Nisan 2022 tarihinden önce tahsil edilen peşin satış bedellerine ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi,

– 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ödeme tarihi geçmemiş olanlardan, isteklilerin peşin ödeme talebinin olması halinde satış bedellerine yüzde yirmi indirim uygulanması,

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden sonra ihalesi yapılanlar / satışı uygun görülenler;

– 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ödeme tarihi geçmemiş olanlardan, isteklilerin peşin ödeme talebinin olması halinde satış bedellerine yüzde yirmi indirim uygulanması,

Ayrıca, Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden sonra yapılacak taşınmaz satış ihalelerinde; satış şartnamelerine ve ilan metinlerine “satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.” hükmünün özel hüküm olarak konulması,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

Yazının PDF hali için tıklayınız.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. Yapı kayıt belgesi alınmış yerleri geçen sene piyasadaki fiyatların yarısına satmislardi (piyasada metrekare fiyatı 1500 iken 750 TL ye satmislardi ) Ama rayiç bedelin yarısi diye bir slogan vardı
    Bu seneki satışlarda yine piyasanın yarısi mi olur yoksa piyasadaki fiyatlar mi istenir ?
    Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.