Gayrimenkul Mevzuatı

11/08/2022 218

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18607 Mülga (R.G. 26/07/2007 tarih, 26594 sayılı R.G.)…

03/07/2022 925

2022-4001877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Sayı: 91584446-752.02-(3129-0)-. 4001877            27/6/2022 Konu: Marmara Denizi…

29/04/2022 992

2022/10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu Konutlarının Satış Gelirleri)

T.C. ÇEVRE, ŞEHIRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 97208366-010.99-3545848                              26/04/2022…

29/04/2022 947

2022/12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Suriye uyruklulara ait taşınmazların kiraya verilmesi)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 97208366-010.06.01- 3545860 Konu:…

27/04/2022 1273

2022/11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7394 sayılı Kanun-Satış Bedellerine İndirim Uygulanması)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 97208366-010.99- 3545854     26/04/2022, Konu: Satış Bedellerine…

08/03/2022 1416

2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yapı Yaklaşık Maliyetleri 2022, Yapı Birim Maliyetleri 2022, 2022 Yapı Birim Maliyetleri, 2022 İnşaat M2…

09/02/2022 1645

2022-094095 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kaçak akaryakıt işlemleri)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Millî Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: E-19342153-400-94095                        07.02.2022 Konu:…

08/02/2022 1202

2022-383671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Diğer İdarelerce Yapılacak İhalelerde İhale Komisyon Üyesi)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: E-10765071-000-383671 -  07.02.2022…

02/01/2022 1530

407 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2022 Yakıt Bedelleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 407) Resmî Gazete T/S: 31.12.2021/31706 Amaç ve kapsam MADDE…

24/12/2021 1113

2021-2441948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ticaret Bakanlığı ile Protokol)

T.C. ÇEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-10765071-401-2441948     …

13/12/2021 908

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilebilecek Unvanlar

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı: E-90768092-813.01.02.02-225509 27.10.2020 Konu: Görev Tahsisli…

01/12/2021 1176

2021-2339225 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2022 Yılı Ağaçlandırma Başvuru Bedelleri )

T.C. ÇEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-10765071-000-2339225                     30.11.2021 Konu:…

24/11/2021 1382

2015-24347 Sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarının değerlendirilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 22387626-300 (3313-0) 24347                        06/10/2015 Konu: 2/B…

06/11/2021 1168

4373 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına Dair…

03/11/2021 816

EPDK Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

15/10/2021 722

2021-1971737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde tapu harcı)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-82405078-000-1971737                   14.10.2021 Konu: 3303-0 (Hazineye…

27/09/2021 674

2021-1820207 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İhaleleri)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: E-82405078-930-1820207         24.09.2021 Konu: 3303-0 Satış…

14/09/2021 1153

Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik;…

06/09/2021 714

2021-1634504 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7326 Sayılı Kanun Süre Uzatımı)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-97208366-010.05-1634504                        01.09.2021 Konu: Süre Uzatımı…

04/08/2021 975

2021-37462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar barışında taşkın yapılar)

T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: E-19342153-622.02-37462                            * 10.02.2021 Konu: İmar barışı/taşkın yapı…

16/07/2021 620

405 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (7326 s. Kanun Kapsamında Yapılandırma)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 405) Resmî Gazete T/S: 15.07.2021/31542 Amaç ve kapsam MADDE…

12/07/2021 869

2021-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine hisselerinin hissedarlara doğrudan satışı)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı : 97208366-010.99-1287724 07/07/2021 Konu :…

02/07/2021 686

2021-1243608 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dilekçe Modülü)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-82405078-930-1243608                   01.07.2021 Konu: 3303-28886 Dilekçe…

20/06/2021 982

Danıştay 10. Dairesi, E: 2016/7089, K: 2020/1165 (Ecrimisilde 5 yıllık zamanaşımının başlangıç süresi)

T.C. Danıştay Onuncu Daire, Esas     : 2016/7089, Karar   : 2020/1165, Tarih    : 11.03.2020 YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Davacı…

28/05/2021 1120

2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif Amaçlı İskeleler)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-10765071-000-861823                               27.05.2021 Konu: Rekreatif Amaçlı…

20/05/2021 958

2021-11 sayılı Genelge (4706 sayılı Kanun’daki 2 aylık süre)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı     : 97208366-010.99- Konu  : Hazine…