1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Mal Memurlarının Kayyımlığı Konusunda Neler Değişti?


02/02/2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5149) ile mal memurlarının kayyımlığı konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik için linke tıklayınız. 

1) Öncelikle kayyımlık yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığında olduğu düşüncesine paralel olarak Yönetmelik değişikliği yapılmıştır. Bu kapsamda Yönetmelikteki;

Bakanlık tanımı; Hazine ve Maliye Bakanlığını,

Kayyımlık bürosu tanımı; Kayyımlık işlemlerini yürütmek üzere doğrudan Defterdara bağlı olarak kurulan ve defterdarlık birim müdürlüklerinde çalışan personelden oluşturulan büroyu;

Mahallin en büyük mal memuru tanımı; Her ilin merkez ve ilçeleri için defterdarı,

Şeklinde değiştirilmiştir.

2) Yönetmeliğin 9. maddesinde Kayyımlıkla idare edilen malların idaresi konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

3) Yönetmeliğin 15. maddesinde Yönetim hesabının gelirleri yeniden düzenlenmiştir.

4) En önemli değişiklik ise kayyımlık görevlilerine ödenecek ücretler konusunda yapılan değişikliklerdir.

Bu konuda iki aşamalı bir değişiklik yapılmıştır. Öncelikle “Ücret ödemelerinde esas alınacak tutar” konusunda değişiklik yapılmıştır. Eskiden 13.000 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar esas alınıyorken, değişiklik sonrası 15.000 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar esas alınacaktır.

Ayrıca ücret ödemelerinde esas alınacak tutarın ne kadarlık kısmının ödeneceğine dair de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; ödenecek aylık ücretler, ücret ödemelerinde esas alınacak tutarın;

a) Kayyım için; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yüzde yüzellisini,

b) Kayyım için; Büyükşehir Belediyesi olan illerde yüzde yüzkırkını, diğer illerde yüzde yüzyirmibeşini,

c) Kayyım tarafından yetki devredilen veya görevlendirilen;

1) Defterdar yardımcısı için yüzde yüzünü,

2) Kayyımlık bürosu kurulan illerde büro başkanı için yüzde yetmişbeşini,

3) Diğer görevliler için yüzde altmışını,

geçemez.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Taşkın Yapı Nedir? Taşkın Yapıya Nasıl Dava Açılır?

Değişiklikten önceki şeklinde göre “(1) Ödenecek aylık ücretler; 20 nci madde gereğince hesaplanacak tutarın;

a) Kayyım için; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yüzde yüzellisini, diğer illerde yüzde yüzyirmibeşini,

b) Kayyım tarafından yetki devredilen veya görevlendirilen;

1) Defterdar yardımcısı veya millî emlâk dairesi başkanı için yüzde yüzünü,

2) Millî emlâk/emlâk müdürleri ve kayyımlık bürosu kurulan illerde büro başkanı için yüzde yetmişbeşini,

3) Millî emlâk/emlâk müdür yardımcıları için yüzde altmışını,

4) Diğer görevliler için ise yüzde kırkbeşini,

geçemez.”

mal-memurlarinin-kayyimligi
Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik