2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Beyan Şablonu

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu,

a) Yurt savunması bakımından hayati önemi haiz askeri tesisler ve bölgeler ile sınırların, güvenlik ve gizliliğini sağlamak için bunların çevrelerinde, kıyılarında ve havalarında; kara, deniz ve hava askeri yasak bölgelerinin,

b) Yurt savunması veya yurt ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan veya kısmen dahi tahripleri veya devamlı olarak ya da geçici bir zaman için faaliyetten alıkonulmaları halinde milli güvenlik veya toplum hayatı bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilecek; diğer askeri tesis ve bölgeler ile kamu veya özel kuruluşlara ait her türlü yer ve tesislerin etrafında güvenlik bölgelerinin,

Kurulması, kaldırılması ve gerektiğinde genişletilmesine ilişkin esas ve yöntemleri düzenlemektedir.

Bu kanun gereğince ilan edilen askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde özel kurallar uygulanmaktadır.

2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Nedir

2565 sayılı Kanun’un 28. maddesine göre, askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına, Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.

Yani bu madde, Cumhurbaşkanınca karar verilen bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarını düzenlemektedir.

2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Beyan Şablonu

2565 sayılı Kanun’un 28. maddesi kapsamında tespit edilen bölgeler tapu siciline işlenmektedir. Her bir taşınmazın beyanlar hanesine konulmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kadastro Dairesi Başkanlığı’nın “Askeri Yasak ve Stratejik Bölgeler ile Askeri ve Özel Güvenlik Bölgeleri” başlıklı 2019/3 (1797) sayılı Genelgesine göre;

Stratejik Bölge Çalışmasında: “2565 S.K 28.Md gereği yabancı uyruklu-gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mal edinemeyeceği ve izin almadıkça kiralayamayacağı Bölge içerisindedir.”

Askeri Yasak Bölge Çalışmasında: “Birinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisindedir/ İkinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisindedir.”

Şeklinde beyan verilmesi gerekmektedir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.