2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır Beyanı Nedir?

Makalemizi paylaşır mısınız?

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgelerine Güvenlik Bölgeleri Kanunu”nun 28. maddesinde; Genel Kurmay Başkanlığının teklifi üzerine askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tesbit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edilemeyeceklerine Bakanlar Kurulunca karar verilebileceği kuralı bulunmaktadır.

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu;

a) Yurt savunması bakımından hayati önemi haiz askeri tesisler ve bölgeler ile sınırların, güvenlik ve gizliliğini sağlamak için bunların çevrelerinde, kıyılarında ve havalarında; kara, deniz ve hava askeri yasak bölgelerinin,

b) Yurt savunması veya yurt ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan veya kısmen dahi tahripleri veya devamlı olarak ya da geçici bir zaman için faaliyetten alıkonulmaları halinde milli güvenlik veya toplum hayatı bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilecek; diğer askeri tesis ve bölgeler ile kamu veya özel kuruluşlara ait her türlü yer ve tesislerin etrafında güvenlik bölgelerinin,

Kurulması, kaldırılması ve gerektiğinde genişletilmesine ilişkin esas ve yöntemleri düzenlemektedir. Bu kanun gereğince ilan edilen askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde özel kurallar uygulanmaktadır.

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu”nun 1. maddesinde kanunun amacının askeri yasak bölgeler yanında, yurt savunması veya yurt ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan veya kısmen dahi tahripleri veya devamlı olarak ya da geçici bir zaman için faaliyetten alı konulmaları halinde milli güvenlik veya toplum hayatı bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilecek kamu veya özel kuruluşlara ait her türlü yer ve tesislerin etrafında güvenlik bölgesi kurulması kaldırılması ve gerektiğinde genişletilmesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenmesi olduğu belirtildikten sonra, 3. maddesinde kamu ve özel kuruluşların çevresindeki özel güvenlik bölgelerinin Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği”nin veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Genel Kurmay Başkanlığının uygun görmesi kaydıyla Bakanlar Kurulunca kurulabileceği veya kaldırılabileceği, 21. maddesinde de bölge içindeki gerçek ve tüzel kişilere ait malların kamulaştırılabileceği, güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren en çok iki yüz metreye kadar olan saha dahilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imalinin, depolanmasının ve satış yerlerinin açılmasının yasaklanabileceği hükme bağlanmıştır.

2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Nedir

2565 sayılı Kanun’un 28. maddesine göre, askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına, Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Yani bu madde, Cumhurbaşkanınca karar verilen bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarını düzenlemektedir.

“2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır” Beyanı Nedir?

2565 sayılı Kanun’un 28. maddesi kapsamında “askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına” dair tespit edilen bölgeler tapu siciline işlenmektedir. Her bir taşınmazın beyanlar hanesine “askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına” dair beyan konulmaktadır. Bu beyan “2565 sayılı kanunun 28. maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır” şeklindedir. 

2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Beyan Şablonu

2565 sayılı Kanun’un 28. maddesi kapsamında tespit edilen bölgeler tapu siciline işlenmektedir. Her bir taşınmazın beyanlar hanesine konulmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kadastro Dairesi Başkanlığı’nın “Askeri Yasak ve Stratejik Bölgeler ile Askeri ve Özel Güvenlik Bölgeleri” başlıklı 2019/3 (1797) sayılı Genelgesine göre;

Stratejik Bölge Çalışmasında; “2565 S.K 28.Md gereği yabancı uyruklu-gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mal edinemeyeceği ve izin almadıkça kiralayamayacağı Bölge içerisindedir.” ; Askeri Yasak Bölge Çalışmasında: “Birinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisindedir/ İkinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisindedir.” şeklinde beyan verilmesi gerekmektedir.

2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır Beyanı Nedir?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.