Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış Mümkün mü?

Ortaklığın giderilmesi davalarında paylaşma şekli, Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiştir.

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Paylaşma Şekli

Medeni Kanunun, paylı mülkiyeti sona erdiren paylaşmanın nasıl yapılacağını düzenleyen 699. maddesine göre paylaşma, paylı malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleşir.

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarıyla ilgili olarak hazırlamış olduğum geniş kapsamlı bir rehbere şu likkten ulaşabilirsiniz: Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davaları Rehberi

Paydaşlar, paylaşımın nasıl yapılacağı hususunda uyuşma sağlayamazlarsa paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.

Ancak, davalar çoğunlukla paylaşma isteminin açık artırmayla satışına karar verilerek sonuçlanmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Açık Artırma

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış

Ortaklığın giderilmesi davalarında en önemli konulardan bir tanesi de, açık artırmanın sadece hissedarlar arasında yapılıp yapılmayacağıdır. Parsele yabancıların girmesini önlemek için bu şekilde talepte bulunulmaktadır.

Medeni Kanun hükümlerine göre, ortaklığın giderilmesi davalarında açık artırmanın (satışın) sadece hissedarlar arasında yapılması mümkündür.

Ancak, Medeni Kanun’un 699. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen ikinci cümle ile, satışın paydaşlar arasında artırma ile yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlı tutulmuştur.

Yani ortaklığın giderilmesi davalarında açık artırmanın (satışın) sadece hissedarlar arasında yapılması, tüm hissedarların oybirliği ile karar vermesine bağlıdır. Burada pay veya paydaş çoğunluğu şeklinde bir uygulama söz konusu değildir. Tüm hissedarların oyu gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış Sözleşmesi Şekli

Kanun, ortaklığın giderilmesi davalarında açık artırmanın (satışın) sadece hissedarlar arasında yapılmasını öngören anlaşmanın şekli konusunda hüküm getirmemiştir. Ancak, ispat kolaylığı bakımından yazılı şekilde yapılması faydalı olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.