1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Ecrimisil Ödeyenlerin Hakları – 2024


Ecrimisil Ödeyenlerin Hakları

Hazine arazileri açısından ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak talep edilen tazminattır. Bu konuda detaylı bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Milli Emlak’ta Ecrimisil Ne Demek? Ecrimisil Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?

Milli emlak ecrimisille ilgili olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi ecrimisil ödeyenlerin hakları nelerdir?” Bu konuyu şu başlıklar altında irdeliyoruz:

Hazine’ye Ödenen Ecrimisil Herhangi Bir Hak Sağlar Mı? 

Hazine’ye ecrimisil ödenmesi (aşağıda bahsettiğim özel kanunlar dışında) herhangi bir hak sağlamaz. Yani ecrimisil ile idare edilen bir taşınmaz Milli Emlak tarafından satılabilir veya kiraya verilebilir. Hatta bu taşınmazı kullanan kişilerin Milli Emlak tarafından tahliye edilmesi de mümkündür. Milli emlak tarafından kiralamaya veya satışa çıkarılması durumunda, ecrimisil ödeyen kullanıcıya öncelik tanınmaz. (Aykırı uygulamalar olabilir ama) Ecrimisil belgesi tarımsal elektrik ve su aboneliği yaptırmak için yeterli değildir.

Bununa birlikte bazı kanunlar Hazine taşınmazını kullanan kişiye doğrudan kiralama veya satın alma hakkı vermektedir. Bu tarz taşınmazların Milli Emlak tarafından başkasına satılması veya kiraya verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle ecrimisil bedellerini zamanında ödemeye ve bu belgeleri (ileride hak sahipliği doğabilir diye) saklamanız faydanıza olacaktır.

Hazine Taşınmazına Ecrimisil Ödeniyor Olması Kullanım Hakkı Verir mi?

Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, ikinci ve müteakip defalar ecrimisil tahsil edilmiş olması, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca fuzuli şagilin tahliye edilmesine engel teşkil etmez. Ecrimisil bedellerinin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.

Ecrimisille Kullandığım Araziyi Doğrudan Satın Alabilir Miyim?

15 yıldır mesken arsa (bahçe amacıyla kullanılmak üzere) kiralamaktayım satın almak istiyorum doğrudan, ihale olmadan bana satışı yapılır mı? Eğer parsel üzerinde yapı var ise ve yapı kayıt belgesi almış iseniz imar barışından doğrudan satın alabilirsiniz. Yapı yok ise; imar planı içinde olmaması kaydıyla Hazineye ait tarım arazilerinin satışından faydalanabilirsiniz. Ancak onun da başvuru süresi doldu. Eğer bunlar yok ise Hazine taşınmazını sadece ihale ile satın alabilirsiniz.

Hazine Arazisine Ecrimisil Ödemem, Başkalarının Kullanmasını Engelleme Hakkı Verir Mi?

Soru: Hazine arazisi olan ve arazime geçiş yolu olarak kullandığım yol için 5 yıllık. Ecrimisil ödedim, tekrar uzatma için memur azaltımına giden idare adam yokluğundan bir türlü gelemedi ve ecrimisil tahakkuku çıkarılamadı, bu arada yolu kullanmaya çalışan işgalciler türedi ve çok kötü kullanım başladı, ecrimisil hakkı kimdedir?

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Milli Emlak Devirli Ne Demek? Milli Emlak Devirli Arsa Alınır Mı?

Cevap: Hazine açısından, daha önceden ecrimisil ödenmiş olması o taşınmazı tekrar kullanma hakkı vermez. Yani daha önceden ecrimisil ödenmiş olması, Hazine için başkalarının o taşınmazı kullanmasını engelleme yükümlülüğü doğurmaz.

Bununla birlikte Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ecrimisil ile kullandığınız yere başkalarının müdahalesinin engellenmesi için mülki amire başvurmanıza cevaz verir. Çünkü 3091 sayılı Kanun haklılığa/haksızlığa değil, sadece zilyetliğin var olup olmadığına ve bu zilyetliğe başkalarının müdahalesi olup olmadığına bakar.

Bir Kez Ecrimisil Ödedim Tekrar Öder miyim?

Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi; hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya mal müdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç on beş gün içinde sağlanarak, taşınmaz İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

Ancak fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil bedeli istenmesine engel teşkil etmez.

Tescil Harici Yere Yapı Yapmak Hak Sahipliği Oluşturur Mu?

Soru: Köy yerleşim alanında bir vatandaş (A) tarafından DHTA olan, tescili istenen (açık ihale ile satış) ve tescil işlemleri sürerken, taşınmaz üzerine (2019 yıllında) ahır-depo yapmak suretiyle işgal eden vatandaş (B),  3091 uygulanarak 2. defa men edilmiştir. Bu yapı B vatandaşına hak sahipliği yaratır mı ve doğal olarak açık ihale ile değil de 4706 4/d maddesi gereğince satışı yapılabilir mi? izinsiz yapılaşmayı ve tecavüzleri önlemek için 2886 75. maddesine göre bu taşınmazın üzerindeki yapının yıkılarak eski haline getirilmesi gerekmez mi? ama diğer taraftan 4706 göre 19.07.2003 sonrası yapılan yapıların mülkiyetinin Hazineye geçmesi nedeniyle bu yapının bir değeri olduğu için yıkılması da mülki idare amirleri tarafından pek kabul görmüyor, bu bir çelişki değil midir? Hazine arazisine tecavüzleri nasıl engelleyeceğiz?

Cevap: Bu yapı imar barışına girmiyorsa B vatandaşına herhangi bir hak sahipliği sağlamaz. 4706 4/d maddesine göre satılabilmesi için 313 sayılı Tebliğde belirtilen şartları taşıması gerekir.

İzinsiz yapılaşmayı ve tecavüzleri önlemek için 2886 75. maddesine göre bu taşınmazın üzerindeki yapının yıkılarak eski haline getirilmesi gerekmez mi?

Elbette ama bu yapı 19.07.2003 ten sonra inşa edilmiş ise Hazineye intikal eder. Hazineye intikal eden yapıların yıkımı zorunlu değildir. 2015/1 sayılı Genelgemize göre “yapı ve tesislerin yerinde korunması mümkün olmayan veya İdarece değerlendirilmesine de ihtiyaç duyulmayan” yapılar yıkılır.

Ecrimisil Ödeyenlerin Hakları
Ecrimisil Ödeyenlerin Hakları