İmar Planlarına Karşı Kimler Dava Açabilir?

İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini amaçlayan iptal davasının görüşülebilmesinin ön koşullardan biri olan “dava açma ehliyeti”, her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idare ile işlemlerinde istikrarsızlığa neden olmaması ve idarenin işleyişinin buna bağlı olarak olumsuz etkilenmemesi amacıyla dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçütler içinde menfaat ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. Her olay ve davada, idari işlem ile dava açacak kişi arasında öngörülen öznel ehliyet koşulu olarak menfaat ihlalinin kişisel, meşru ve güncel bir menfaat olması ölçütleri ekseninde yargı mercilerince değerlendirilerek takdir edilecektir.

İYUK, idari yargıda iptal davası açılabilmesini sübjektif ehliyet olarak kabul edilen “menfaat ihlali” şartına bağlamıştır. İYUK’un 2. maddesi iptal davalarını, “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları” olarak tanımlamıştır. Bu nedenle iptal davaları kural olarak idari işlem nedeni ile menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılabilir.

Menfaati ihlal edilen kişilerin yanı sıra bazı idari makamlara, belli durumlarda dava açma hakkı tanımaktadır. Örneğin gerek Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve gerekse Belediye Kanunu belediye başkanına ve mülki amire hukuka aykırı meclis kararlarına (imar planlarına ilişkin kararlar dahil olmak üzere) dava açma hakkı tanımaktadır.

Bu kapsamda bazı kişilerin dava açma ehliyeti Danıştay kararları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda incelenmiştir:

1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarına Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti: Menfaat İhlali ve Menfaatin Devamı Şartı

2. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Kent ya da Semt Sakinlerinin İmar Planlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti

3. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Plan Müelliflerinin İmar Planlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti

4. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Meslek Odaları İmar Planlarına Dava Açabilir mi?

5. Baroların Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Baroların İmar Planlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti

6. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Dernekler, İmar Planlarına Dava Açabilir mi?

7. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Orman Genel Müdürlüğü İmar Planlarına Dava Açabilir mi?

                                                                                                                                                                                         

8. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Bakanlıklar Birbirlerinin Hazırladığı Planlara Karşı İdari Yargıda Dava Açabilir mi?

9. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Kamulaştırma Kanununa Göre Taşınmazı Devreden Kamu İdaresi Sonradan Yapılan Plan Değişikliğine Dava Açabilir mi?

10. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Tapu Tahsis Belgesi Sahibi İmar Planlarına Dava Açabilir mi?

11. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Taşınmaza Zilyet Olan Kişi İmar Planına Dava Açabilir mi?

12. Belediye Başkanının ve Mülki Amirlerin Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Belediye Başkanlarının ve Mülki Amirlerin İmar Planlarına Dava Açma Ehliyeti

13. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Siyasi Parti Teşkilatları İmar Planlarına Dava Açabilir mi?                                                                                                                                            

14. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: Yatırımcının ve Kat Karşılığı Anlaşan Müteahhidin İmar Planına Dava Aça Ehliyeti

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.