1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

2/B Arazisi Devredilebilir Mi?


2/B alanlarının satışı ile ilgili olarak hazırladığımız geniş kapsamlı bir rehber için şu yazımıza bakabilirsiniz: 2/B Arazisi Nedir? 2/B Alanlarının Satışı Nasıl Olur? 2/B Alınır mı?

2/B arazilerinin devredilmesi mümkündür. Ama bunun için öncelikle devredecek kişinin hak sahibi olması gerekir. 345 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, 2/B kullanıcılarının hak sahibi olabilmesi için;

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3402 sayılı Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulan ya da Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 3402 sayılı Kanun hükümleri uyarınca düzenlenecek güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde isimlerinin yer alması ve bu kişilerin 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olduklarının belirtilmesi,

b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hak sahipliği tespit edileceklerin ise kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde İdareye başvurması,

c) İdarece tebliğ edilen satış bedelinin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi,

gerekmektedir.

a) 2/B Hak Sahipliği Nasıl Devredilir?

6292 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 10. fıkrasına göre, hak sahibi olunmasında kanuni ve akdi halefiyet geçerlidir. Yani kanuni ve akdi halefler de hak sahibi olunabilmektedir.

Kanuni halefiyet mirasçılıktır. Hak sahibinin vefat etmesi durumunda mirasçılara miras hisseleri oranında satış yapılır. Mirasçılardan birinin diğerine muvafakat vermeleri mümkündür.

Akdi halef ise, doğrudan satış işlemlerinde taşınmazı kullanıcılarından satın aldığını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenen muvafakatnameyle belgeleyen kişilerdir. Kanun’un 6. maddesinin 10. fıkrasına göre, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdi halefiyet hükümleri geçerlidir.

Bu kapsamda noter tarafından düzenlenecek muvafakatnamelerden Harçlar Kanunu hükümlerine göre elli Türk Lirası maktu noter harcı alınır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  49 Yıllığına Milli Emlaktan Kiralanan Arazinin Satın Alınması

c) 2/B Satışında Akdi Halef Ne Demek?

2/B satışlında akdi halef, doğrudan satış işlemlerinde taşınmazı kullanıcılarından satın aldığını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenen muvafakatnameyle belgeleyen kişilerdir. Kanun’un 6. maddesinin 10. fıkrasına göre, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdi halefiyet hükümleri geçerlidir.

ç) 2/B Taşınmazlarında Hak Sahipliğinin Muvafakatname ile Birden Fazla Kez Devri Mümkün Müdür?

Soru: Bir 2/B  taşınmazında hak sahibi A’ya vekaletname veriyor. A bu taşınmazı muvafakatname ile B’ye devrediyor. Daha sonra B aynı taşınmaz için A’ya muvafakatname veriyor ve A 2/B taşınmazını satın almak için başvuruyor. Taşınmazın A’ya satışında bir sakınca var mı?

Cevap: Hukuken 2/B taşınmazlarında birden fazla akdi halefiyet olabilir. Eğer; 1) Ha sahibinin A ya verdiği vekaletnamede sorun yok ise (ki noter bu vekaletname ile işlem yaptığına göre sorun yok gibi görünüyor), 2) Diğer iki muvafakatname noterden ise (zaten böyle olması gerekir), sıkıntı yok gibi görünüyor.

Burada en kritik nokta hak sahibinin A’ya verdiği vekaletin sahte olma ihtimali… Bu nedenle en sağlam çözüm olarak hak sahibinin bulunarak A ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Hak sahibinin bulamıyorsanız vekaletnamenin gerçekliği konusunun ve muvafakatnamelerin noterlerden araştırılması faydalı olacaktır. Bunlar yapılmadan satmak risk diye düşünüyorum.

2/B Arazisi Devredilebilir Mi?
2/B Arazisi Devredilebilir Mi?