1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Eksik Katlı Bina Yapılması Mümkün mü?


İmardaki Kat Adedinden Eksik Katlı Bina Yapılması Mümkün mü?

Normal koşullarda kat adedi imar planı ile belirlenir. Ve genellikle imar planında belirtilen kat adedine göre bina yapılır. Ama Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, imar planında belirtilen kat adedinden daha eksik katlı bina yapılmasına izin vermektedir.

Yönetmeliğin 25. maddesine göre planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi, maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar sağlanmaksızın ilave kat yapılamayacağının ilgilisine tebliğ edilmesi kaydıyla daha az katlı bina yapılabilir.

Buna göre imar planında belirtilen kat adedinden daha eksik katlı bina yapılabilmesi için;

a) Planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılması,

b) İlgili idarenin uygun görmesi (Uygulama imar planlarında bu uygulamanın yapılmasına ilişkin hüküm olması halinde, ilgili idarenin uygun görmesi koşulu aranmaz.)

c) Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar sağlanmaksızın ilave kat yapılamayacağının ilgilisine tebliğ edilmesi,

Gerekir.

Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve enerji kimlik belgesi yapılan kısım için düzenlenir. Daha sonradan tamamlanmak istenmesi halinde, yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave ruhsat ve binanın tamamı için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

Eksik Katlı Yapılan Binalarda Kat İlavesi Nasıl Yapılır?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 25. maddesine göre, eksik katlı binalara imar planına aykırı olmamak koşuluyla kat ilavesi yapılabilmesi için; temel ve statik çözümlerin, yangın tedbirlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve bu Yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe uygun olması; otopark, sığınak, merdiven, asansör yeri, ışıklık ve diğer yapı elemanlarının da plan ve bu Yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanması ve bırakılması zorunludur.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  LPG ve Akaryakıt İstasyonlarının Planlanmasında ve Ruhsatlandırılmasında Dikkat Edilecek Hususular

Eksik katlı inşa edilen binanın mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapılmasına izin verilmez.

Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları, yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da dâhil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları kapsayan teknik rapor düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir.

İmardaki Kat Adedinden Eksik Katlı Bina Yapılması Mümkün mü?
İmardaki Kat Adedinden Eksik Katlı Bina Yapılması Mümkün mü?