1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Emlak Vergi Borcu Olan Kişi Tapu Devri Yapılabilir mi?


Tapu Satışında Vergi Borcu

Yakın zamana kadar, emlak vergi borcu olan yapıların satışının yapılmayacağına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktaydı. Belediyeler, tapu devri için gerekli olan “emlak vergi değeri” yazısını (diğer adıyla rayiç bedel yazısını) vermek için emlak vergi borcunun ödenmesini şart koşabiliyorlardı. Ancak bu konuda yasal bir zorunluluk bulunmadığı için belediyeler uygulamada bazı durumlarda esnek davranabiliyorlardı.

Vergi Borcu Olan Tapu Devri Yapabilir Mi?

Ancak 09.06.2021 tarihli 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‘nun 30. maddesinin sekizinci fıkrası; “Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Emlak Vergisi Ödenmeden Satış Yapılır Mı?

Görüldüğü üzere fıkranın son halinde yer alan “Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz.” hükmü nedeniyle, emlak vergisi bulunan arazi ve arsanın tapuda devrinin yapılması mümkün değildir.

Şu konu da ilginiz çekebilir: Kentsel Dönüşümde Arsa Payının Önemi ve Arsa Payı Düzeltme

Tapu Devrinde Borcu Yoktur Yazısı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (Tapu Dairesi Başkanlığı) “Tapu Harçları ve Emlak Vergisi Değeri” konulu 2021/7 sayılı Genelgesi’ne göre belediyeler tarafından,  bina ve arazilerin emlak vergisi değerleri sistem üzerinden tapu müdürlüğünün erişimine açılır. Tapu müdürlükleri taşınmazların emlak vergisi değerine ve vergi borcuna ilişkin sorgulamaları sistem üzerinden yapar, taşınmazın emlak vergisi borcu bulunduğunun görülmesi durumunda taşınmazın devir ve ferağ işlemleri karşılanmaz. Dolayısıyla artık tapu devrinde vergi borcu yazısı (Ev Satışı İçin Borcu Yoktur Yazısı) alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İmar Barışı Hazine Arazisi Başvurusunu Kaçıranlar Ne Yapabilir?

Vergi Borcu Varken Satış Yapılır Mı

Kanun’da sadece satıştan bahsedilmemektedir. Kanun metninde “devir ve ferağ” yapılamayacağından bahsedilmektedir. Dolayısıyla sadece satış değil, bağış, hibe, trampa gibi işlemlerde de emlak vergi borcunun olmaması aranılması gerekecektir.

Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâllerde emlak vergi borcunun olmaması aranılmasına gerek yoktur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (Tapu Dairesi Başkanlığı) “Tapu Harçları ve Emlak Vergisi Değeri” konulu 2021/7 sayılı Genelgesi’ne göre “Tescilsiz iktisap hali olan intikal, mahkeme kararı,  cebri icra,  kamulaştırma ve özel kanunlarında öngörülen diğer durumlara yönelik işlemlerde taşınmaza ilişkin emlak vergisi borcu bulunsa dahi talep karşılanır.”

Vergi Borcu Olan Arsa Satılır Mı? Emlak Vergi Borcu Nasıl Sorgulanacak?

Kanuna göre tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular.

Bu sistemi olmayan belediyeler, Emlak Vergisi Kanunu’nun geçici 25. maddesi gereğince bu sistemi 1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açmakla yükümlüdürler.

Ancak bu sistemler yürürlüğe girinceye kadar, emlak vergi borcu sorgulamasının yazılı ortamda yapılması gerekecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (Tapu Dairesi Başkanlığı) “Tapu Harçları ve Emlak Vergisi Değeri” konulu 2021/7 sayılı Genelgesi’ne göre belediyelerce sistem kuruluncaya kadar emlak vergisi değeri tapu müdürlüklerince yazı veya çevrimdışı (bellek, CD v.b) olarak alınır.

Emlak Vergi Borcu Olan Kişi Tapu Devri Yapılabilir mi?
Emlak Vergi Borcu Olan Kişi Tapu Devri Yapılabilir mi?