1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Parklardaki Hazine Taşınmazlarının Satışı Konusunda DKMP Genel Müdürlüğü Görüşü


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.06.2013 tarihli ve 105979 sayılı yazı ile Milli Parklardaki Hazine taşınmazlarının satışı konusu düzenlenmiştir. Milli Parklardaki Hazine Taşınmazlarının Satışı konusunda DKMP Genel Müdürlüğü görüşünün PDF hali için tıklayınız

Bu yazıda;

Milli parklar haricindeki alanlara yönelik taleplerin değerlendirmeye alınmaması,

Alanın onaylı Uzun Devreli Gelişme Planı yoksa taleplerin değerlendirmeye alınmaması,

Mutlak ve hassas koruma alanlarında kalan taşınmazların satışa, kiralamaya ya da tahsise konu edilmemesi,

Uzun Devreli Gelişme Planı öngörüleri doğrultusunda idaremizce kullanılması düşünülen taşınmazların satışa, kiralamaya ya da tahsise konu edilmemesi,

Mülkiyet ve yönetim bütünlüğünü sağlama açısından, talebe konu taşınmazın ormana ya da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere (kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genci sular vb) sınırı olması halinde, bu taşınmazın satışa, kiralamaya ya da tahsise konu edilmemesi,

Korunan alanın kaynak değerlerini koruma açısından, içinde su kaynağı bulunan ya da bir su kaynağı ile etkileşim içinde olan (maksimum su seviyesine sınırı olan ya da sınırı olmamakla birlikte, üzerinde gerçekleştirilecek faaliyete bağlı olarak su kaynağını etkileyebilecek) taşınmazların satışa. kiralamaya ya da tahsise konu edilmemesi,

Talep edilen Hazine taşınmazının 2’B olarak tescil edilmiş olması durumunda ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımız doğrultusunda işlem yapılması,

Etrafı özel mülkiyete konu tarım arazileriyle çevrili taşınmazlar ile yerleşim yeri içerisinde bulunan taşınmazların satışının. kiralanmasının ya da tahsisinin talep edilmesi halinde ise, talebin Bölge Müdürlüğünüzce değerlendirilerek uygun bulunun bulunmadığının, uygun bulunması halinde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Milli Parklar Yönetmeliği ile yürürlükteki Uzun Devreli Gelişme Plan karar ve hükümleri saklı kalmak koşulu ile uygun görüşün ilgili kuruma bildirilmesi,

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Kamulaştırmanın İlkeleri (Şartları) Nelerdir?

Talimatı verilmiştir.