1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

Gayrimenkul Mevzuatı


Emlak Mevzuatıyla İlgili Parasal Limitler ve Oranlar için şu linke tıklayınız: Emlak Mevzuatıyla İlgili Parasal Limitler ve Oranlar


TÜRÜNE GÖRE GAYRİMENKUL MEVZUATI

Anayasalar Görüntüle
Kanunlar Görüntüle
Kanun Hükmünde Kararname Görüntüle
Tüzükler Görüntüle
Yönetmelikler Görüntüle
Bakanlar Kurulu Kararları Görüntüle
Milli Emlak Genel Tebliği Görüntüle
Milli Emlak Genel Yazısı Görüntüle
Milli Emlak Genelgesi Görüntüle
Milli Emlak İşlem Yönergesi Görüntüle
TKGM Genelgeleri Görüntüle
İçtihat Görüntüle


GAYRİMENKUL MEVZUATI TÜM KONULAR (MİLLİ EMLAK DIŞI)

İmar Barışı Mevzuatı Görüntüle
İmar ve Kentleşme Mevzuatı Görüntüle
Kamulaştırma Mevzuatı Görüntüle
Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Görüntüle
Kıyı Mevzuatı Görüntüle
Konut Finansmanı Mevzuatı Görüntüle
Korunan Alanlar Mevzuatı Görüntüle
Maden Mevzuatı Görüntüle
Mera Yaylak Kışlak Mevzuatı Görüntüle
Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Orman Mevzuatı Görüntüle
Osmanlı Toprak Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Sit Alanları Mevzuatı Görüntüle
Sular Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Tapu ve Kadastro Mevzuatı Görüntüle
Tarım Arazilerinin Korunması Mevzuatı Görüntüle
Taşınmaz Vergi Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Toprak Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Yabancıların Taşınmaz Edinmesi Mevzuatı Görüntüle


MİLLİ EMLAK MEVZUATI/EDİNİM

Hazine Adına İdari Yoldan Tescil Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazların Trampa Edilmesi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarında Kat/Arsa Karşılığı İnşaat Mevzuatı Görüntüle
İcra Dairesi Satışlarında Hazinenin Şufa Hakkı Mevzuatı Görüntüle
Kanunlarla Hazinenin Mal Edinmesi Mevzuatı Görüntüle
Milli Emlak Hukukunda Teferruğ-Tefevvüz ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Vergi Borcuna Karşı Hazinenin Taşınmaz Alımı ile İlgili Mevzuat Görüntüle


MİLLİ EMLAK MEVZUATI/İDARE

Hazine Mallarında İrtifak İşlemleri Mevzuatı Görüntüle
Hazine Mallarının Kiraya Verilmesiyle İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarında Ecrimisille İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Kamu Binalarında Yapım ve Onarım ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Kamu Konutları Mevzuatı Görüntüle
MEOP Mevzuatı Görüntüle
Mukabele-i Bilmisil İşlemleri Mevzuatı Görüntüle


MİLLİ EMLAK MEVZUATI/ELDEN ÇIKARMA

MİLLİ EMLAK MEVZUATI/ELDEN ÇIKARMA
Devlet İhale Kanunu Genel Uygulaması Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Devriyle İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Özel Kanunlara Göre Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Taşınır Tasfiyesi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Terki Mevzuatı Görüntüle