Gayrimenkul Mevzuatı

Makalemizi paylaşır mısınız?

Mevzuattaki gelişmeleri gününe takip ettiğimiz Mevzuat Takip Çizelgesi için şu linke tıklayınız: Mevzuat Takip Çizelgesi

Ayrıca Emlak Mevzuatıyla İlgili Parasal Limitler ve Oranlar için şu linke tıklayınız: Emlak Mevzuatıyla İlgili Parasal Limitler ve Oranlar

TÜRÜNE GÖRE EMLAK MEVZUATI

AnayasalarGörüntüle
KanunlarGörüntüle
Kanun Hükmünde KararnameGörüntüle
TüzüklerGörüntüle
YönetmeliklerGörüntüle
Bakanlar Kurulu KararlarıGörüntüle
Milli Emlak Genel TebliğiGörüntüle
Milli Emlak Genel YazısıGörüntüle
Milli Emlak GenelgesiGörüntüle
Milli Emlak İşlem YönergesiGörüntüle
TKGM GenelgeleriGörüntüle
İçtihatGörüntüleEMLAK MEVZUATI TÜM KONULAR (MİLLİ EMLAK DIŞI)

EMLAK MEVZUATI TÜM KONULAR (MİLLİ EMLAK DIŞI)
İmar Barışı MevzuatıGörüntüle
İmar ve Kentleşme MevzuatıGörüntüle
Kamulaştırma MevzuatıGörüntüle
Kentsel Dönüşüm MevzuatıGörüntüle
Kıyı MevzuatıGörüntüle
Konut Finansmanı MevzuatıGörüntüle
Korunan Alanlar MevzuatıGörüntüle
Maden MevzuatıGörüntüle
Mera Yaylak Kışlak MevzuatıGörüntüle
Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukuku MevzuatıGörüntüle
Orman MevzuatıGörüntüle
Osmanlı Toprak Hukuku MevzuatıGörüntüle
Sit Alanları MevzuatıGörüntüle
Sular Hukuku MevzuatıGörüntüle
Tapu ve Kadastro MevzuatıGörüntüle
Tarım Arazilerinin Korunması MevzuatıGörüntüle
Taşınmaz Vergi Hukuku MevzuatıGörüntüle
Toprak Hukuku MevzuatıGörüntüle
Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Yabancıların Taşınmaz Edinmesi MevzuatıGörüntüle
Yenilenebilir Enerji ile İlgili MevzuatGörüntüleMİLLİ EMLAK MEVZUATI/EDİNİM

MİLLİ EMLAK MEVZUATI/EDİNİM
Hazine Adına İdari Yoldan Tescil MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazların Trampa Edilmesi MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarında Kat/Arsa Karşılığı İnşaat MevzuatıGörüntüle
İcra Dairesi Satışlarında Hazinenin Şufa Hakkı MevzuatıGörüntüle
Kanunlarla Hazinenin Mal Edinmesi MevzuatıGörüntüle
Milli Emlak Hukukunda Teferruğ-Tefevvüz ile İlgili MevzuatGörüntüle
Vergi Borcuna Karşı Hazinenin Taşınmaz Alımı ile İlgili MevzuatGörüntüleMİLLİ EMLAK MEVZUATI/İDARE

MİLLİ EMLAK MEVZUATI/İDARE
Hazine Arazilerinde Ağaçlandırma MevzuatıGörüntüle
Hazine Mallarında İrtifak İşlemleri MevzuatıGörüntüle
Hazine Mallarının Kiraya Verilmesiyle İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarında Ecrimisille İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Enerji Piyasası Yatırımlarına Tahsisi MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Kıyı Yatırımlarına Tahsisi MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Kültür Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Organize Hayvancılık Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının OSB Endüstri ve TGB Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Sağlık Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Tahsisi MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Teknolojik-Jeotermal Seracılık Yatırımlarına Tahsisi MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Teşvik Belgeli Yatırımlara Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Yap-İşlet-Devret Modeli Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi ile İlgili MevzuatGörüntüle
Kamu Binalarında Yapım ve Onarım ile İlgili MevzuatGörüntüle
Kamu Konutları MevzuatıGörüntüle
MEOP MevzuatıGörüntüle
Mukabele-i Bilmisil İşlemleri MevzuatıGörüntüle
TGB Yatırımlarına TahsisiGörüntüleMİLLİ EMLAK MEVZUATI/ELDEN ÇIKARMA

MİLLİ EMLAK MEVZUATI/ELDEN ÇIKARMA
2/B Alanlarının Satışıyla İlgili MevzuatGörüntüle
Devlet İhale Kanunu Genel UygulamasıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Devriyle İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitelerine Satışı MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Özel Kanunlara Göre Satışıyla İlgili MevzuatGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Satışıyla İlgili MevzuatGörüntüle
Taşınır Tasfiyesi MevzuatıGörüntüle
Hazine Taşınmazlarının Terki MevzuatıGörüntüle
Makalemizi paylaşır mısınız?