Mevzuat

Mevzuattaki gelişmeleri gününe takip ettiğimiz Mevzuat Takip Çizelgesi için şu linke tıklayınız: Mevzuat Takip Çizelgesi

Ayrıca Emlak Mevzuatıyla İlgili Parasal Limitler ve Oranlar için şu linke tıklayınız: Emlak Mevzuatıyla İlgili Parasal Limitler ve Oranlar

 

TÜRÜNE GÖRE EMLAK MEVZUATI
Anayasalar Görüntüle
Kanunlar Görüntüle
Kanun Hükmünde Kararname Görüntüle
Tüzükler Görüntüle
Yönetmelikler Görüntüle
Bakanlar Kurulu Kararları Görüntüle
Milli Emlak Genel Tebliği Görüntüle
Milli Emlak Genel Yazısı Görüntüle
Milli Emlak Genelgesi Görüntüle
Milli Emlak İşlem Yönergesi Görüntüle
TKGM Genelgeleri Görüntüle
Anayasa Mahkemesi Kararları Görüntüle
Danıştay Kararı Görüntüle
EMLAK MEVZUATI TÜM KONULAR (MİLLİ EMLAK DIŞI)
İmar Barışı Mevzuatı Görüntüle
İmar ve Kentleşme Mevzuatı Görüntüle
Kamulaştırma Mevzuatı Görüntüle
Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Görüntüle
Kıyı Mevzuatı Görüntüle
Konut Finansmanı Mevzuatı Görüntüle
Korunan Alanlar Mevzuatı Görüntüle
Maden Mevzuatı Görüntüle
Mera Yaylak Kışlak Mevzuatı Görüntüle
Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Orman Mevzuatı Görüntüle
Osmanlı Toprak Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Sit Alanları Mevzuatı Görüntüle
Sular Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Tapu ve Kadastro Mevzuatı Görüntüle
Tarım Arazilerinin Korunması Mevzuatı Görüntüle
Taşınmaz Vergi Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Toprak Hukuku Mevzuatı Görüntüle
Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Yabancıların Taşınmaz Edinmesi Mevzuatı Görüntüle
Yenilenebilir Enerji ile İlgili Mevzuat Görüntüle

 

 

MİLLİ EMLAK MEVZUATI/EDİNİM
Hazine Adına İdari Yoldan Tescil Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazların Trampa Edilmesi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarında Kat/Arsa Karşılığı İnşaat Mevzuatı Görüntüle
İcra Dairesi Satışlarında Hazinenin Şufa Hakkı Mevzuatı Görüntüle
Kanunlarla Hazinenin Mal Edinmesi Mevzuatı Görüntüle
Milli Emlak Hukukunda Teferruğ-Tefevvüz ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Vergi Borcuna Karşı Hazinenin Taşınmaz Alımı ile İlgili Mevzuat Görüntüle

 

 

 

 

MİLLİ EMLAK MEVZUATI/İDARE
Hazine Arazilerinde Ağaçlandırma Mevzuatı Görüntüle
Hazine Mallarında İrtifak İşlemleri Mevzuatı Görüntüle
Hazine Mallarının Kiraya Verilmesiyle İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarında Ecrimisille İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Enerji Piyasası Yatırımlarına Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Kıyı Yatırımlarına Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Kültür Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Organize Hayvancılık Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının OSB Endüstri ve TGB Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Sağlık Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Teknolojik-Jeotermal Seracılık Yatırımlarına Tahsisi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Teşvik Belgeli Yatırımlara Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Yap-İşlet-Devret Modeli Yatırımlarına Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Kamu Binalarında Yapım ve Onarım ile İlgili Mevzuat Görüntüle
Kamu Konutları Mevzuatı Görüntüle
MEOP Mevzuatı Görüntüle
Mukabele-i Bilmisil İşlemleri Mevzuatı Görüntüle
TGB Yatırımlarına Tahsisi Görüntüle

 

 

 

 

MİLLİ EMLAK MEVZUATI/ELDEN ÇIKARMA
2/B Alanlarının Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Devlet İhale Kanunu Genel Uygulaması Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Devriyle İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitelerine Satışı Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Özel Kanunlara Göre Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Satışıyla İlgili Mevzuat Görüntüle
Taşınır Tasfiyesi Mevzuatı Görüntüle
Hazine Taşınmazlarının Terki Mevzuatı Görüntüle

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.