Ruhsat ve İskan İzni Konusunda Açılacak Davalarda Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri

Makalemizi paylaşır mısınız?

Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili işlemlerde ortaya çıkabilecek muhtemel hukuka aykırılıkla şunlardır:

  • Projelerin hazırlanması için temin edilmesi gereken belgelerin verilmemesi,
  • İmar durumubelgesinin imar planına ve imar mevzuatına aykırı olması,
  • Bina kotunun hatalı verilmesi,
  • Mevzuata uygun olarak hazırlanan projelerin onaylanmaması,
  • Maliklerin ya da kat maliklerinin tamamının başvurusu olmadığı halde ruhsat verilmesi,
  • Gerekli şartlar sağlandığı halde ruhsat verilmemesi,
  • Ruhsatın yenilenmesinde uygulanacak şartların yanlış belirlenmesi,
  • Gerekli koşullar sağlandığı halde yapı kullanma izninin verilmemesi,

Ruhsat ve İskan İzni Konusunda Açılacak Davalarda Davanın Esasının Karara Bağlanması

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili olarak açılan davaların idare hukuku davalarından farklılık arz eden bir durumu bulunmamaktadır. İdare yargı kararının gereğini yerine getirmek zorundadır.

Ruhsat ve İskan İzni Konusunda Açılacak Davalarda Kararın Temyizi

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili olarak açılan davaların temyiz yoluna tabi olduğuna dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu davalarla ilgili olarak, 2577 sayılı Kanun’un 46. maddesinde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece 1. maddenin (b) bendinde “konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar”ın temyize tabi olduğu ifade edilmiştir.

Ruhsat ve yapı kullanma izni konularında açılan davaların büyük bir kısmı iptal davası niteliğindedir; ancak bu davalara konu inşaatlar belirli bir parasal büyüklüğü de ihtiva etmektedirler. Ancak bu işlemlere karşı açılan davaların, davanın sadece iptal davası olmasına göre mi, yoksa içerdiği parasal büyüklüğe göre mi temyiz/istinaf edilmesi gerektiği konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Kanaatimizce buradaki temyiz sınırının inşaatın parasal büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmesi daha uygun olacaktır.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.