49 Yıllığına Hazine Arazisi Kiralama

23/09/2022 0

Hazine Arazileri Lüks Çadır Yatırımlarına Kiralanacak

Lüks Çadır Yönetmeliği Yayımlandı 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lüks…

10/09/2022 0

Tebliğ Yayımlandı: Hazine Taşınmazları Yenilenebilir Enerji İçin Kiralanacak

10 Eylül 2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 412 sıra sayılı Milli Emlak…

25/01/2022 1722

2022 Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi

Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi 2022 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm…

30/05/2021 4613

49 Yıllığına Hazine Arazisi Kiralama Nedir? 49 Yıllığına Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

49 Yıllığına Hazine Arazisi Kiralama Nedir? Hazine taşınmazları açısından irtifak hakkı; bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya…

30/05/2021 1949

49 Yıllığına Milli Emlaktan Kiralanan Arazinin Satın Alınması

Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz…

27/05/2021 1864

Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye

09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde…

27/04/2020 1091

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Ertelenmesinin Milli Emlak Hasılat Payı Tahsilatlarına Etkisi

COVİD-19 tedbirleri kapsamında 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri…

08/04/2020 1529

Milli Emlak Tarafından Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Parsellerde Ecrimisil

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesinde “Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi…

02/01/2020 701

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer Alan Hazine Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir? Teknoloji geliştirme bölgeleri, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik…

31/12/2019 522

Hazine Taşınmazlarının Serbest Bölge Olarak Kullanılmak Üzere Yatırımcılara Tahsisi

Serbest Bölge Nedir? Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve…

07/12/2019 1298

Hazine Taşınmazlarının Yap-İşlet-Devret Modelinde Yatırımcılara Tahsisi

1. Yap-İşlet-Devret Modeli Nedir? 1994 yılında çıkarılan 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli…

05/05/2019 886

Hazine Taşınmazlarının Kültür Yatırım ve Girişimi Yatırımcılarına Tahsisi

Kültür yatırımlarına ve girişimlerine Hazine taşınmazı tahsisi 5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU’nun…

04/05/2019 4649

49 Yıllığına Orman Arazisi Kiralama 2022

1) Devlet Ormanlarında İrtifak Hakkı Tesisi ve 49 Yıllığına Orman Arazisi Kiralama 3116 sayılı (eski)…

28/01/2018 1150

Turizm Sektöründe Hazine Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisi Rehberi – 2022

Turizmi teşvik kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgesinde kalan taşınmazlar yatırımcılara tahsis edilmektedir.…

13/09/2017 1178

Teşvik Belgeli Yatırımlara Yatırım Yeri Tahsisi Rehberi – 2022

Teşvik Belgeli Yatırımlara Hazine Arazisi Tahsisi İstihdamı teşvik etmek amacıyla, teşvik belgeli yatırımlara bazı avantajlar…