1. Ana Sayfa
  2. Yorum-Analiz

AİHM’nin Bazı Vergi Uyuşmazlıklarına Yaklaşımı


1. Vergi Borcu Nedeniyle Haciz

AİHM Gasus Dosier- Und Fördertechnik Gmbh/Hollanda davasında mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılan sanayi makinenin, makineyi satın almış şirketin vergi borcu nedeniyle haczedilmesini ve borcun tasfiyesi için satılmasını mülkiyet hakkına aykırı bulmamıştır.

Üstelik haczedilen malların, vergi borcu olmayan bir başka şahsın mülkiyetinde olması da Mahkeme’nin kararında değişmeye neden olmamıştır.

AİHM, vergi mükellefine ait mekânda bulunan fakat vergi mükellefine değil, üçüncü bir kişiye ait olan malların haczedilmesini “keyfi el koyma” olarak nitelendirmemiştir.

Mahkeme bu davada, üçüncü şahsa ait malın vergi borcu nedeniyle haczedilmesi konusunda şu yorumu yapmıştır: “Gasus doğası itibariyle risk içeren bir ticari faaliyet sürdürmektedir. Mülkiyetin saklı tutulması maddesi vergi yetkilileri dışındaki alacaklılara karşı güvence sağlar. Gasus Atlas’a kredi vermeyi reddederek riski tamamen ortadan kaldırma imkânına sahipti ve örneğin sigorta yoluyla ek güvence sağlayabilirdi. Gasus karıştırıcının Atlas’ın işyerinde olmasına izin vermiştir.”

2. Vergi İadesinin Zamanında Yapılmaması

Mahkeme, KDV iadesinin zamanında yapılmaması nedeni ile açılan Intersplav/Ukrayna davasında verdiği 09.01.2007 tarihli kararında, vergi iadesinin zamanında yapılmamasının bireyler için aşırı bir külfet olduğuna ve bireysel menfaat ile kamunun menfaati arasından bulunması gereken dengeyi bozduğuna karar vermiştir.

Normal şartlar altında Ek 1 No’lu Protokol’ün sadece mevcut mülkü ve mülk edinme konusundaki meşru bir beklentiyi koruduğu içtihadında bulunan Mahkeme, bu davada vergi iadesinin yapılacağı konusundaki meşru ve yakın bir beklentinin de mülk olarak değerlendirilebileceğine karar vermiştir. Mahkemeye göre vergi iadesindeki gecikme, mülkiyet hakkına bir müdahale teşkil etmektedir.

3. Fazla ve Yersiz Ödenen Verginin İade Edilmemesi

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Fazla ve Yersiz Ödenen Verginin İade Edilmemesi veya Faiz Ödenmemesi Konusuna AİHM’nin Yaklaşımı

4. Taşınmaz Satış Bedeli Düşük Gösterilerek Vergi Kaçırıldığı Gerekçesiyle Devletin Ön Alım Hakkını Kullanması

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Tapu Harcından Kaçmak Amacıyla Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi Konusunda AİHM Kararları

Yorum Yap