AİHM ve Mülkiyet Hukuku Yazıları

7 Eki, 2021 44

AİHS Kapsamında Mülkiyet Hakkına Yapılan Müdahalelerde Orantısallık Şartı

1) Genel Olarak Orantısallık Şartı Kıta Avrupası idare hukukuna has bir terim olan orantısallık kavramı,...

7 Eki, 2021 58

AİHS Mülkiyet Hakkına Yapılacak Müdahalelerde Hukuk Tarafından Öngörülme Şartı

1) Hukuk Tarafından Öngörülme Şartı Mülkiyet hakkına yapılacak bir müdahalenin hukuk tarafından öngörülmüş olması gerekmektedir....

3 Haz, 2021 34

Mülkiyet Hakkı Nedir? Mülkiyet Hakkının Konusu Nedir?

Hakların Anası: Mülkiyet Hakkı Diğer bütün hakların kendisinden türediğinin kabul edilmesi nedeniyle hakların anası olarak...

4 Ara, 2020 46

Tüfek, Mikrop ve Çelik: Az Gelişmişlik Kader Mi?

Suat ŞİMŞEK Twitter’de Takip Edin Giriş Eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Güney yarım kürenin...

29 Oca, 2020 12

AİHM İçtihatlarına Göre Mülk ve Mülkiyet Kavramı

Ek 1 No’lu Protokol’ün getirdiği koruma sisteminin işleyebilmesi için öncelikle Protokol kapsamında “mülk” olarak değerlendirilebilecek...

24 Oca, 2020 5

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kira Kontrollerine Yaklaşımı

Kira Kontrolü Şeklindeki Müdahalelerde Bulunması Gereken Şartlar Ek 1 Nolu Protokol’ün 1. maddesine göre, mülkiyet...

23 Oca, 2020 11

AİHM Tarafından Mal/Mülk Olarak Kabul Edilen Değerler

Sözleşme’de mülkiyet hakkının ve mülk kavramının açık bir tanımı bulunmamakla beraber AİHM, Ek 1 No’lu...

23 Oca, 2020 25

AİHS Kapsamında Korunan Mülkiyet Hakkının Kapsamı: Mevcut Mülk ve Meşru Beklenti

Mahkeme’nin mülkiyetin kapsamına bakışının önemli bir yönü Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin mevcut mülkte...

23 Oca, 2020 38

Kira Bedelinin Kanunla Sınırlandırılması Mümkün mü?

Kira Kontrolleri Konut sorunu, modern toplumların en büyük problemlerinden birisidir. Bu sorunun piyasa mekanizmasına bırakılması...

23 Oca, 2020 6

AİHM’nin Millileştirme Uygulamalarının AİHS’ne Uygunluğu Konusundaki Görüşleri

AİHM genel olarak millileştirme işleminin devletlerin takdir hakkı kapsamına girdiği görüşündedir. Mahkemenin millileştirme konusunda esas...

22 Oca, 2020 20

AİHM İçtihatlarına Göre Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Devletin Pozitif Yükümlülüklerinin Sınırı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mülkiyet hakkının korunması açısından negatif yükümlülükler ve pozitif yükümlülükler olmak üzere...

22 Oca, 2020 8

AİHS Açısından Mülkiyet Hakkının Öznesi: Malik

Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi, her gerçek ve tüzel kişinin mülkiyet hakkından yararlanabileceğini öngörmektedir....

22 Oca, 2020 53

Kira Kontrolleri ve Nedenleri

Kira kontrolleri “konut bunalımlarının sonucu olarak, kiracılarda çok yüksek kira parası istenmesini ya da bunların...