1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Dairelerin (Evin) Brüt ve Net Metrekaresi Nasıl Hesaplanır?


Konut alınırken dikkat edilen en önemli hususlardan bir tanesi, konutun metrekare bazında alanıdır. Konut projelerinin bazılarında satılacak dairelerin brüt metrekare alanı, bazılarında ise net metrekare alanı yazılmaktadır. Tüketicinin yanılmaması için konutun brüt ve net metrekaresinin nasıl hesaplandığını bilmesi gerekir.

Konutun brüt ve net metrekare tanımları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer almaktadır. Burada 4 önemli tanım yer almaktadır: Bağımsız bölüm brüt alanı, bağımsız bölüm genel brüt alanı, bağımsız bölüm toplam brüt alanı ve bağımsız bölüm net alanı.

Brüt Alan Nedir? Bağımsız Bölüm Brüt Alanı Nedir?

Bunlardan bağımsız bölüm brüt alanı; şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alanı ifade eder.

Dış cephe haricindeki bölümlerdeki dış kontur, duvar orta aksı olarak belirlenir. Bağımsız bölümün eklentileri ayrıca belirtilmek zorundadır. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur.

Bağımsız Bölüm Genel Brüt Alanı Nedir?

Bağımsız bölüm brüt alanına, bağımsız bölüme ortak alanlardan düşen payların da eklenmesiyle bağımsız bölüm genel brüt alanı bulunur. Yani bağımsız bölüm genel brüt alanı; bağımsız bölüm toplam brüt alanına bağımsız bölüme ortak alanlardan (merdiven boşlukları, depolar vb.) düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel brüt alandır.

Bağımsız Bölüm Toplam Brüt Alanı Nedir?

Bağımsız bölüm brüt alanına bu bölüme ait eklenti veya eklentilerin brüt alanının ilave edilmesiyle hesaplanan toplam brüt alan ise bağımsız bölüm toplam brüt alanını oluşturur.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Alım (İştira) ve Geri Alım (Vefa) Hakkı Nedir?

Bağımsız Bölüm Net Alanı Nedir?

Bağımsız bölüm net alanı ise; içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade eder. Yani bağımsız bölümün iç duvarları arasında kalan kısmı, net alanıdır.

Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dâhil edilmez.

Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez.

Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.

Dairelerin Evin Brut ve Net Metrekaresi
Dairelerin (Evin) Brüt ve Net Metrekaresi Nasıl Hesaplanır?