Kaynak Hakkı Nedir? Özellikleri Nelerdir? Kaynak Hakkı Nasıl Kurulur?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Türk Medeni Kanununa Göre Kaynak Hakkı

Medeni Kanunun 756 ncı maddesinde; kaynağın arazinin bütünleyici parçası olduğu, mülkiyetinin arazinin mülkiyeti ile beraber kazanılacağı, başkasının arazisindeki kaynaktan yararlanmanın irtifak hakkı kurularak tapu siciline kayıt ile mümkün olduğu belirtilerek yer altı sularının bu kapsamda olmadığı ve bunların yararının topluma ait sular olduğu vurgulanmıştır. 

Kaynak Hakkı Nedir?

Kaynak hakkı, başkasının taşınmazındaki sulardan yararlanma amacıyla kurulan irtifak hakkıdır. Kanunun 837 nci maddesinde, “Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılar. Bu hak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçer.

Kaynak hakkı, bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.hükmü yer almaktadır.

Buna göre arsa sahibi suyun alınması ve akıtılması için gerekli izni vermeye zorlanabilir.

Kaynak Hakkının Özellikleri

Kaynak hakkı da tıpkı üst hakkı gibi şahsi irtifak hakları arasında düzenlenmiş olup başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına bağımsız bir hak olanak tescil edilebilir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

1 yorum

  1. Başka birinin tasinmazinda su irtifak hakkım var ve eşit miktarda irtifak hakkı bulunanlar faydalanıyor. Fakat zamamanla bu irtifak hakkım bulunan su kaynağı toprak göçmesi ve benzeri doğal şartlar ‘dan dolayı azaldı. Diğer irtifak hakkı bulunan maliklerle bu kaynağı iş makinasıyla arıtmak temizlemek suretiyle kazmak istedik. Çünkü azaldığı için ihtiyacımızı zor karşılar oldu. Fakat su kaynağının çıktığı taşınmaz sahibi buna izin vermiyor irtifak hakkı sahibi 3 diğer kişi kazilmasini istiyor ne yapmalıyız. Saygılar

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.